BIBLIOTEKA UKKNJN

Biblioteka UKKNJF i UKKNJN

Regulamin Biblioteki

Lokalizacja:

Ośrodek Dydaktyczny UW na Mokotowie Al. Niepodległości 22, I piętro

tel. 55 33 334

Kierownik Biblioteki – Mirosława Szaro

Biblioteka UKKNJF i UKKNJN :

• Wspólną wypożyczalnię

• Mediatekę, czyli wspólną czytelnię, gdzie można korzystać na miejscu ze wszystkich zgromadzonych dzieł oraz wspólną wypożyczalnię. W mediatece znajdują się także magnetowidy i magnetofony.

• Dwa oddzielne magazyny, w których przechowywane są odrębnie księgozbiory każdego kolegium.

Księgozbiór UKKNJF liczy ponad 9500 woluminów, podzielonych na następujące działy:

• Activités

• Grammaire

• Linguistique

• Méthodologie

• Didactique

• Littérature

• Psycho-pédagogie

Ponadto znajduje się tu zbiór CD-ROM-ów jak również duży wybór czasopism francuskojęzycznych. Wśród interesujących zbiorów biblioteki, możemy odnaleźć XIX-wieczne woluminy związane tematycznie z teatrem i poezją. .

Zbiór jest w 95% francuskojęzyczny, a w 5% angielsko-, włosko- oraz polskojęzyczny.

W dużej mierze biblioteka zawdzięcza swoje zbiory darom Ambasady Francuskiej.

Nowości UKKNJF 2013

Księgozbiór UKKNJN liczy ponad 9 500 woluminów. Zbiór jest zróżnicowany tematycznie, choć przeważają w nim pozycje o profilu metodyczno-pedagogicznym. Posiada bogaty wybór literatury pięknej w języku niemieckim, a także materiały dotyczące kultury i historii krajów niemieckojęzycznych. Ponadto znajdują się tu czasopisma metodyczne; zarówno polskie jak i niemieckie, różnorodne słowniki, encyklopedie, atlasy i podręczniki do nauczania języka niemieckiego. Zbiór jest w 80% niemieckojęzyczny. Wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z biblioteki na miejscu.