UKKNJA

TERMIN POPRAWKOWY Z FONETYKI DLA DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI JĘZYK FRANCUSKIWAŻNE
27 lutego 2018
Więcej informacji
TERMIN POPRAWKOWY Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SPECJALNOŚCI DODATKOWEJ I GŁÓWNEJWAŻNE
27 lutego 2018
Więcej informacji
DYŻURY WYKŁADOWCÓW W SEMESTRZE LETNIM 2017/18WAŻNE
16 lutego 2018
Więcej informacji
HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ W ROKU AKAD. 2017/2018 DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH WIECZOROWYCHWAŻNE
16 lutego 2018
Więcej informacji
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DOKUMENTOWANIA WYNIKÓW SESJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/18WAŻNE
15 lutego 2018
Więcej informacji
OBOWIĄZKOWE ZGŁASZANIE PROGRAMU DO ROZLICZENIA PRZEZ STUDENTAWAŻNE
15 lutego 2018
Więcej informacji
STAŻE STUDENCKIE W KONGRESIE USAWAŻNE
30 stycznia 2018
Więcej informacji
DYŻURY WYKŁADOWCÓW PODCZAS ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/18WAŻNE
26 stycznia 2018
Więcej informacji
KWALIFIKACJA ERASMUS – KOREKTAWAŻNE
23 stycznia 2018
Więcej informacji
KWALIFIKACJA NA STUDIA ERASMUS+ W UKKNJAWAŻNE
19 stycznia 2018
Więcej informacji
REKRUTACJA NA STUDIA ERASMUS W UKKNJAWAŻNE
10 stycznia 2018
Więcej informacji
KURS UZUPEŁNIAJĄCY ECTS ZA ZAJĘCIA WFWAŻNE
01 grudnia 2017
Więcej informacji
STYPENDIA BILATERALNE RZĄDOWE WAŻNE
16 listopada 2017
Więcej informacji
SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I ROKU W R. AKAD. 2017/2018WAŻNE
01 listopada 2017