STYPENDIA UKKNJN

Skład Komisji Stypendialnej:

Ewelina Wróblewska – Przewodnicząca

Magdalena Ogrodnik – Wiceprzewodnicząca

Magdalena Kaczmarek

Agnieszka Strzeszewska

Kontakt:

ksukknjn@gmail.com

Informacje na temat rodzajów stypendiów, kwoty maksymalnego dochodu na osobę itp. uzyskać można na stronie www.bss.uw.edu.pl

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego