REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W UKNJN

Jeżeli chcesz uczyć języka niemieckiego w szkole podstawowej (gimnazjum) lub liceum i posiadasz tytuł magistra, to zapraszamy do nas na Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego (szczegóły XYZ_BRAK_PLIKU)

Jeżeli uczysz w szkole podstawowej (gimnazjum) lub liceum a Twoim marzeniem jest uczenie języka niemieckiego, to zapraszamy na Studia Podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu – przygotowanie do nauczania języka niemieckiego (szczegółyXYZ_BRAK_PLIKU )

Regulamin studiów podyplomowych [zobacz XYZ_BRAK_PLIKU]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli [zobacz]