KONTAKT UKNJN

Start » UKKNJN » Kontakt » Kontakt
KONTAKT
2010-02-17
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
Tel. (0-22) 553 33 09, 553 33 10, 553 33 11
Fax. (0-22) 553 33 36
E-mail: ukknjn@uw.edu.pl