dr Grażyna Szurczak

e-mail: gszurczak@uw.edu.pl

Dyżur: piątek, godzina 8.00-8.30, pok. 2, Al. Niepodległości 22

Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Zajęcia w UKKNJN: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego dla specjalizacji głównej i dodatkowej

Wykształcenie:

• 1996-2001 – Studia dzienne, filologia germańska, Uniwersytet Warszawski

• 1999/2000 – Studia dzienne, filologia germańska, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (wyjazd stypendialny do Bonn w Niemczech)

• 14.05.2001 – magister filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ocena bardzo dobra z egzaminu magisterskiego, dyplom z wyróżnieniem

• 2009-2014 – Studia doktoranckie, filologia germańska, Uniwersytet Warszawski
• 16.12.2014 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Posiadane kwalifikacje i uczestnictwo w konferencjach:

• 1997-2000 – kurs metodyczny nauczania języków obcych w Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologicznego Uniwersytetu Warszawskiego (ocena bardzo dobra z egzaminu końcowego) – uzyskanie uprawnień pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela/lektora języka niemieckiego

• 2002 – udział w seminarium doskonalącym na temat: Egzamin „Zertifikat Deutsch”, Goethe-Institut Warschau. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania egzaminu „Zertifikat Deutsch” oraz „Mittelstufenprüfung”

• 2005 – udział w konferencji SGH poświęconej nauczaniu języka ekonomicznego na uczelniach wyższych

• 2007 – udział w seminarium psychologicznym „Wiedzieć – Zrozumieć – Pomóc, Trudne zachowania uczniów”

• 2012 – udział w prezentacji w Szkole Głównej Handlowej „Fachsprache im Deutschunterricht” (Język specjalistyczny w nauczaniu języka niemieckiego”)

• 2014 – udział w treningu metodycznym dla nauczycieli języka ogólnego i specjalistycznego (gospodarki) w Międzynarodowym Instytucie Komunikacji w Düsseldorfie

Doświadczenie zawodowe:

• październik-styczeń 2001/2002 – praktyka nauczania języka niemieckiego w Instytucie Goethego w Warszawie

• 2001-2002 – nauczyciel akademicki: Praktyczna nauka języka niemieckiego w Nauczycielskim Kolegium Języka Niemieckiego, Uniwersytet Warszawski

• 2001-2004 – lektor języka niemieckiego w Spółdzielni Pracy „Lingwista”

• 2002-2004 – członek komisji egzaminacyjnej w „Lingwiście” (egzamin „Zertifikat Deutsch” oraz „Mittelstufenprüfung”)

• 2003-2008 wykładowca języka niemieckiego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

• Od 2002 – do: obecnie – lektor, wykładowca, aktualnie starszy wykładowca języka niemieckiego w Centrum Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nauczanie języka ogólnego oraz języka gospodarki na poziomach A1-C1 na studiach licencjackich i magisterskich.

Rok akad. 2004/2005 – zakwalifikowanie się na listę „Top Ten” najwyżej ocenionych
przez studentów lektoratów na studiach dziennych w Szkole Głównej Handlowej

• Rok akad. 2013/2014 – prowadzenie w ramach studiów doktoranckich seminarium literackiego w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

• od 2014 – do: obecnie – wykładowca języka niemieckiego w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Pełnione funkcje
:
• 2005-2007 członek Rady Centrum Nauki Języków Obcych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

• 2007/2008 opiekun metodyczny w Centrum Nauki Języków Obcych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Zainteresowania:

Praktyczne nauczanie języka niemieckiego; historia, kultura i literatura krajów niemieckojęzycznych; psychologia.