dr hab. Katarzyna Nowakowska

e-mail: k.nowakowska@uw.edu.pl

11.00-12.00 we wtorek,pok. 9

Katarzyna Nowakowska ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1997. W roku 2002 obroniła pracę doktorską Świat postaci literackich w powieściach Hermanna Hessego na tle jego biografii napisaną pod opieką prof. dr hab. Norberta Honszy. Dysertacja opublikowana w roku 2004 pod tytułem Hermann Hesse w poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohaterowie literaccy jako transformacje ich autora doczekała się drugiego, rozszerzonego wydania w roku 2006. W roku 2013 opublikowała monografię Oblicza i konteksty tożsamości w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku . Od roku 2002 Katarzyna Nowakowska jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Kilkakrotnie otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 2005 i 2007 stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, była również stypendystką Austriackiego Towarzystwa Literackiego i Austriackiego Forum Kultury. W kręgu jej zainteresowań znajduje się twórczość Hermanna Hessego, a także współczesna literatura austriacka, w szczególności dramat, w tym twórczość Petera Turriniego i Felixa Mitererra.