prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska

Dyżur w semestrze  letnim :

poniedziałek (w terminach zajęć) g. 15.30-16.15 pok.5

Zainteresowania badawcze:
językoznawstwo germańskie synchroniczne i diachroniczne, historia języka niemieckiego, lingwistyka konfrontatywna i kontrastywna, morfologia i syntaks współczesnego języka niemieckiego, dialektologia, etno- i socjolingwistyka, gramatyka kognitywna

Prowadzone przedmioty:
Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka
Elementy językoznawstwa
Gramatyka praktyczna