CENTRUM LAUREATEM KONKURSU MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

21 listopada 2012r. Centrum zostało laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jedna z trzech jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które opracowały najlepsze programy kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, przeznaczone do realizacji od roku akademickiego 2012/2013 i które wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia.