REKRUTACJA

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdą Państwo na stronach poszczególnych Kolegiów:

Rekrutacja UKKNJA

Rekrutacja UKKNJF

Rekrutacja UKKNJN – !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!