TEMATYKA SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Na wybrane seminarium dyplomowe student jest zobowiązany zapisać się samodzielnie przez USOSWeb.
Terminy rejestracji podawane są do wiadomości studentów w maju (Aktualności UKKNJA)

STUDIA STACJONARNE

Seminarium I Linguistic aspects in teaching English as a foreign language
Seminarium II Second language acquisition. Teaching English as a foreign language
Seminarium III Diploma Seminar on British Literature and Culture Didactics
Seminarium IV Pedagogical Application of American Studies with Focus on Culture and Literature
Seminarium V ELT Methodology
Seminarium VI Information Technology in teaching English
Seminarium VII Teaching English to Young Learners
Seminarium VIII English Language Teaching/English Teaching Methodology
Seminarium IX Communication in the EFL classroom
Seminarium X TBA