SEKCJA KADROWO-FINANSOWA

Pokój 315 (III piętro)
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
Tel.: (0-22) 553-13-26
Fax: (0-22) 553-13-27

Anna Pyśk
Pełnomocnik Kwestora UW w UKKNJA
E-mail: a.pysk@uw.edu.pl

Elżbieta Biernat
Sprawy finansowe i kadrowe
E-mail: e.t.biernat@uw.edu.pl

Ewa Krawiec
Sprawy kadrowo-finansowe
Tel.: (0-22) 553-13-26
ewa.krawiec@uw.edu.pl