JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia Centrum w kadencji 2016-2020

Przewodnicząca:
prof. UW, dr hab. Anna BONDARUK (UKKNJA)

Członkowie:
dr Urszula Chybowska (UKKNJA)

dr Danuta Romaniuk (UKKNJA)

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek (UKKNJF)

dr Agnieszka Sochal (UKKNJN)

dr Przemysław Wolski (UKKNJN)

Marzena Górecka (UKKNJA)

Zasady i procedury w celu zapewnienia i doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w CKNJOiEE UW
[ZOBACZ]