LEKTORATY W CENTRUM

Spis lektoratów oferowanych przez CKNJOiEE w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 [zobacz]

 

OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA SENATU UW W SPRAWIE UNIWERSYTECKIEGO SYSTEMU NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ [zobacz]

 

LEKTORATY W CENTRUM

Centrum, jako jedna z sześciu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, jest uprawnione do prowadzenia lektoratów w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO). Centrum Prowadzi lektoraty dla studentów Centrum i studentów innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego od roku akademickiego 2001/2002.

Centrum od roku akademickiego 2009/2010 przy współpracy z Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW prowadzi także e-lektoraty.

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW przedstawia ofertę kursów językowych dla studentów CKNJOiEE UW i studentów innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego: z języka angielskiego, języka arabskiego, języka francuskiego oraz języka niemieckiego.

Koordynator ds. lektoratów:

mgr Anna Żarnotal azarnotal@uw.edu.pl

Terminy rejestracji w roku akademickim 2017/18:

I. 01.06.2017-30.06.2016– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych ( na maksymalnie 60 godzin zajęć),

II. 21.09.2017-03.10.2017– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych ( na maksymalnie 60 godzin zajęć),

od 27.09 grupy dedykowane z wolnymi miejscami (będą dostępne dla wszystkich studentów),

III. 20.10.2017-24.10.2017-w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).
Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie: 1.02-22.02.2018

W tym terminie można też przerejestrować się lub zarejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami.

Zajęcia z języków obcych rozpoczynają się 2 października.

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2016Z-LEKTORATY

Lektoraty tradycyjne (składające się wyłącznie z zajęć w Sali dydaktycznej) oraz pół internetowe

(składające się w połowie z zajęć w Sali dydaktycznej i w połowie z zajęć prowadzonych przez Internet)

odbywają się w cyklach rocznych.

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy,

na semestr letni ZOSTANĄ PRZEPISANI AUTOMATYCZNIE (nawet pomimo braku żetonów)

E-lektoraty oraz kursy w pełni internetowe odbywają się w cyklach semestralnych.

Rejestracja na początku semestru letniego umożliwia zmianę grupy tradycyjnej i półinternetowej

Informacje na temat zasad rejestracji na lektoraty

Rozwiązywanie problemów związanych z rejestracją

żetonową: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=3

Strona Pełnomocnika Rektora ds. organizacji nauczania języków obcych [zobacz]

Dodatkowa informacja dla studentów CKNJOiEE w sprawie egzaminów Certyfikacyjnych UW z języków obcych.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 59 wszyscy studenci UW mają obowiązek zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2. Studenci dwóch specjalności językowych są zwolnieni z tego obowiązku pod warunkiem zdania końcowego egzaminu CKNJOiEE z języka drugiej specjalności językowej.

Studenci specjalności historia i społeczeństwo są zobowiązani do zdania Uniwersyteckiego Egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie co najmniej B1 z języka innego niż język głównej specjalności.

UCHWAŁA NR 24 Rady Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW z dnia 5 października 2009 r., z późń. zm. z dnia 19 stycznia 2015r. oraz 21 marca 2016r. w sprawie zaliczania lektoratu przez studentów studiów niestacjonarnych zaocznych [zobacz]

Każdy student Centrum ma dwa żetony egzaminacyjne. Zapisy na egzaminy certyfikacyjne odbywają się w ramach rejestracji żetonowej.

AKTY PRAWNE:

1. ZARZĄDZENIE NR 26 REKTORA UW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości

językowej

2. ZARZĄDZENIE NR 23 REKTORA UW z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59

Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 grudnia 2015 r w sprawie certyfikacji biegłości

językowej

3. ZARZĄDZENIE NR 59 REKTORA UW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości

językowej.

4. ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UW z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie certyfikatów zewnętrznych

instytucji certyfikujących, potwierdzających poziom biegłości językowej studentów Uniwersytetu

Warszawskiego.

5. ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UW z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie

certyfikacji zewnętrznych instytucji certyfikujących, potwierdzających poziom biegłości językowej

studentów Uniwersytetu Warszawskiego.