REKRUTACJA UKKNJA

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja krok po kroku

Przewodnik rekrutacyjny 2017_informator_kandydaci

Wymagane dokumenty [zobacz]

Oferta studiów:

Studia I stopnia:

studia stacjonarne

studia niestacjonarne zaoczne

Harmonogram rekrutacji Zal_4_terminy2017-18

Zbiór aktów prawnych

Instrukcja dotycząca wypełniania testu poziomującego z języka obcego specjalności dodatkowej dla kandydatów na studia w UKKNJA w rok akademickim 2017/2018*

Test będzie aktywny od 15.07.2017 r.

* Kandydatów zakwalifikowanych na studia prosimy o dołączenie do składanych dokumentów certyfikatu poziomującego, odpowiedniego z języka francuskiego lub niemieckiego. Certyfikat należy wydrukować po rozwiązaniu testu. Przedstawiony certyfikat umożliwi Kolegium rejestrowanie do grup Praktycznej Nauki Języka na poziomie zgodnym z kompetencjami językowymi studenta. Wymóg ten nie dotyczy kandydatów, którzy jako specjalność dodatkową wybrali nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo]

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: jezyki-help.come@uw.edu.pl