REKRUTACJA UKKNJF

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

DRUGA TURA

Oferta studiów w UKKNJF:

Studia I stopnia – stacjonarne

Nauczanie języków obcych: nauczanie języka francuskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka angielskiego

· Nauczanie języków obcych: nauczanie języka francuskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka niemieckiego

· Nauczanie języków obcych: nauczanie języka francuskiego,specjalność dodatkowa: nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo

Druga tura rekrutacji na studia w UKKNJF

rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa do 14 września.

Wyniki będą ogłoszone w dniu 19 września, po godz. 14.00.

Strona Internetowej Rejestracji Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

Regulaminy rekrutacji, lista dokumentów do składania po kwalifikacji na studia znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Bezpośredni link dotyczący rekrutacji do UKKNJF

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: jezyki-help.come@uw.edu.pl