Organizacja roku akademickiego 2018/2019

CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019:

WŁADZE:

Dyrektor CKNJOiEE: dr Danuta ROMANIUK

Zastępca Dyrektora CKNJOiEE : dr Agnieszka Sochal

Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW ds. Programowych: dr Anna MURKOWSKA

Kierownik UKKNJA: dr Urszula Chybowska

Zastępca Kierownika UKKNJA: dr Jacek Romaniuk

KOORDYNATORZY PRZEDMIOTÓW:

Dydaktyka języka angielskiego: dr hab. Joanna NIJAKOWSKA. prof.UW

Fonetyka: prof. UW dr hab. Eugeniusz CYRAN

Gramatyka pedagogiczna z elementami gramatyki kontrastywnej i historii języka: prof. UW dr hab. Anna BONDARUK

Historia i Kultura Wielkiej Brytanii: dr hab. Andrzej DINIEJKO

Literatura Wielkiej Brytanii: dr hab.Sławomir WĄCIOR

Historia i Kultura Stanów Zjednoczonych: dr Danuta ROMANIUK

Literatura Stanów Zjednoczonych: dr Jacek ROMANIUK

Językoznawstwo i historia języka angielskiego: prof.dr hab. Bogdan SZYMANEK

Pedagogika: prof. Renata Nowakowska -Siuta

Psychologia: dr Piotr Sokołowski

Praktyczne nauczanie języka angielskiego rok I: Stephen P. DAVIES B.A.

Praktyczne nauczanie języka angielskiego rok II: Graham CARR B.A.

INNE FUNKCJE W UKKNJA:

Kierownik praktyk pedagogicznych: mgr Barbara Górska

Opiekunowie praktyk pedagogicznych: dr Piotr SOKOŁOWSKI, dr Madalena JUNKIELES i mgr Anna WALEWSKA

Koordynator ds. wdrażania programu USOS: dr Małgorzata AL-KHATIB

Koordynator ds. wdrażania procesu procesu bolońskiego: dr Elżbieta SIELANKO – BYFORD

Koordynator programu ERASMUS: dr Danuta ROMANIUK

Koordynator programu MOST : dr Urszula CHYBOWSKA

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Jacek ROMANIUK

Zespół ds. Dyplomów:, dr Ewa GUZ – przewodnicząca ,dr Anna Murkowska, dr Urszula Chybowska

INNE FUNKCJE W CKNJOiEE UW:

Przewodnicząca Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą w CKNJOiEE: mgr Janina ZIELIŃSKA (UKKNJF)

Koordynator CKNJOiEE UW ds. lektoratów:
mgr Anna ŻARNOTAL (UKKNJA)

Koordynator CKNJOiEE UW ds. Uniwersytetu Otwartego: dr Anna MURKOWSKA (UKKNJA)

Pełnomocnik Dyrektora CKNJOiEE UW ds. Rekrutacji: dr Agnieszka SOCHAL (UKKNJN)

Koordynator CKNJOiEE UW ds. dodatkowej specjalności: mgr Marek BIEDRZYCKI (UKKNJA)