USOS

USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów zaprojektowany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, to rozbudowana aplikacja przeznaczona do zarządzania tokiem studiów.

Serwisy internetowe przeznaczone dla studentów UKKNJA:

USOSWeb: usosweb.uw.edu.pl

Aplikacja umożliwiająca zarządzenie swoim tokiem studiów, edycją profilu kontaktowego, ale przede wszystkim przeznaczona do zapisywania się na zajęcia obowiązkowe przewidziane programem studiów UKKNJA.

Rejestracja żetonowa: rejestracja.usos.uw.edu.pl

Aplikacja umożliwiająca zarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty oraz egzamin z drugiego języka obcego.

USOSOWNIA: usosownia.uw.edu.pl

Portal użytkowników USOSa, na którym można znaleźć forum dyskusyjne, pomoc techiczną, materiały edukacyjne oraz przewodniki, czyli jednym słowem wszystko, co pomoże nauczyć się właściwie korzystać z systemu.

Archiwum Prac Dyplomowych: apd.uw.edu.pl

Baza prac dyplomowych składanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Centralny System Uwierzytelniania: logowanie.uw.edu.pl

System umożliwający zalogowanie się we wszystkich aplikacjach USOSa za pomocą jednego loginu i hasła. Loginem jest numer PESEL studenta, hasłem w momencie przyjęcia na studia staje się dotychczasowe hasło do Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku zgubienia lub zapomnienia hasła należy zwrócić się do sekretariatu studiów.

Pocza studencka: google.uw.edu.pl
Serwis poczty elektronicznej umożliwiający utworzenie i korzystanie każdemu studnetowi UW z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy student UW powinien posiadać takie konto i wyłącznie za jego pomocą może kontaktować się z jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego.