Biblioteka UKKNJA

Godziny pracy czytelni:

poniedziałek 09.00-18.00
wtorek 09.00-16.00
środa 09.00-16.00
czwartek 09.00-16.00
piątek 09.00-16.00
sobota* 09.00-14.00

*Sobota w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych zaocznych i studiach podyplomowych

Godziny pracy wypożyczalni:

poniedziałek 10.00-15.00
wtorek 10.00-15.00
środa 10.00-15.00
W pozostałe dni studenci wypożyczają w czytelni

INFORMACJA BIBLIOTEKI UKKNJA UW
dot. udostępniania zbiorów w nowym, zautomatyzowanym systemie bibliotecznym Virtua/VTLS

Od 15 października 2016 r. rejestracja wypożyczeń z Księgozbioru Biblioteki UKKNJA UW odbywa się w nowym, zautomatyzowanym systemie bibliotecznym Virtua/VTLS, zarządzanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (BUW).

Stałe konta wypożyczeń do domu mogą posiadać jedynie uprawnieni pracownicy, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych CKNJOiEE.

Aby wypożyczyć książkę w Bibliotece UKKNJA UW użytkownicy CKNJOiEE UW muszą mieć ważną kartę biblioteczną wydaną przez BUW. Przez kartę biblioteczną rozumie się:

a) dla studentów UW – Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) po jej uaktywnieniu, tzn. zarejestrowaniu w komputerowym systemie bibliotecznym BUW – zob. Zdalna aktywacja czytelnika

b) dla pozostałych użytkowników – aktywną kartę biblioteczną wydawaną przez BUW po przedstawieniu dokumentu tożsamości lub Elektroniczną Legitymację Pracownika (ELP). Prolongowanie konta jest możliwe, w przypadku braku zobowiązań użytkownika wobec bibliotek systemu UW.

Opisy wszystkich książek z Księgozbioru Biblioteki UKKNJA znajdują się w Katalogu online bibliotek UW. W rekordzie egzemplarza mają lokalizację NKJA. Aby wypożyczyć książkę należy sprawdzić status egzemplarza (Dostępny), zapisać sygnaturę i zgłosić się do Biblioteki UKKNJA. Nie ma możliwości składania zamówień i rezerwacji w systemie w Katalogu online bibliotek UW – wypożyczenia realizowane są na miejscu. Limit wypożyczeń, maksymalny czas, na jaki wypożycza się książki oraz warunki prolongaty – zob. Tabela 1.

Użytkownicy Biblioteki UKKNJA mogą wypożyczać książki w innych bibliotekach systemu BUW, zgodnie z Regulaminami tych Bibliotek.

Czytelnicy, którzy mają książki wypożyczone w Bibliotece UKKNJA w poprzednim systemie MAK, muszą je wszystkie zwrócić (nie ma możliwości prolongaty), i dopiero wtedy będą mogli wypożyczać w nowym systemie Virtua/VTLS.

1) Regulamin Biblioteki UKKNJA

2) Tabela 1. Limit wypożyczeń

mgr Barbara Pogorzelska – Kierownik Biblioteki
Tel.: (0-22) 553 13 24
E-mail: bpogorzelska@uw.edu.pl

mgr Teresa Krajewska
E-mail: bibl.ukknja@uw.edu.pl
Tel.: (0-22) 553 13 24

Księgozbiór

Biblioteka UKKNJA dysponuje bogatym księgozbiorem tematycznym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego (głównie angielskojęzycznym). Księgozbiór ten jest stale uzupełniany i aktualizowany. Ponadto biblioteka posiada pozycje z zakresu językoznawstwa oraz historii, kultury i literatury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, związane z programem studiów w UKKNJA.

Katalogi
Dostęp przez Internet: Katalog online bibliotek UW
Z komputerów bibliotecznych w czytelni Biblioteki UKKNJA: Katalog Książek NKJA – zawiera wszystkie książki gromadzone Bibliotekę UKKNJA. Wyszukiwanie – m.in. przez nazwisko autora, tytuł, słowo z tytułu, hasło przedmiotowe.

Ogólnopolski katalog bibliotek anglistycznych POLANKA (zob. FIDKAR katalogi) [WEJŚCIE]