Dla nauczycieli akademickich

COROCZNY ARKUSZ OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO [zobacz]

OCENA LEKCJI DYPLOMOWEJ – FORMULARZ W JĘZYKU POLSKIM [pobierz]

OCENA LEKCJI DYPLOMOWEJ – FORMULARZ W JĘZYKU ANGIELSKIM [pobierz]