Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu

W przypadku rezygnacji z zajęć, studenci zobowiązani są zgłosić rezygnację samodzielnie za pośrednictwem USOSweb. W tym celu należy przejść do modułu Moje studia – podpięcia i wskazać przedmiot, z którego chce się zrezygnować. Rezygnację można złożyć po uprzednim podpięciu przedmiotu pod określony program studiów w terminie wynikającym z Regulaminu Studiów i Zasad Studiowania obowiązujących w jednostce prowadzącej ten program.