KIEROWNICTWO UKKNJA

Kierownik UKKNJA – dr Urszula Chybowska
Tel. (0-22) 553 13 23 (pok. 313 poprzez sekretariat)
E-mail: uchybowska@uw.edu.pl

Dyżur: wtorek 13:30-14:30 BY APPOINTMENT (p. 312, wejście poprzez sekretariat)

Zastępca kierownika ds.studenckich UKKNJA – dr Jacek Romaniuk
Tel. (0-22) 553 13 023

Dyżur: poniedziałek , godz.13.30 – 14.30
E-mail: jromaniuk@uw.edu.pl