DANE KONTAKTOWE UKKNJA

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
Tel. (0-22) 553 13 25, 553 13 35, 553 13 36
Fax. (0-22) 553 13 27
E-mail: ukknja@uw.edu.pl