dr Andżelika Mirska

Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW

Email: amirska@uw.edu.pl

Dyżur: piątek, godz. 11.30-13.00, ul. Nowy Świat 67, pokój 103.

Prowadzone zajęcia w CKNJOiEE: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – Podstawy wiedzy o państwie.

Zainteresowania badawcze: administracja publiczna, procesy modernizacyjne w państwie, demokracja lokalna w Polsce i w ujęciu porównawczym.