dr Danuta Romaniuk

e-mail: d.romaniuk@uw.edu.pl

Dyżur w  semestrze zimowym 2017/18:

wtorek 13.30-14.30, p.312 (wejście poprzez sekretariat)

ZAMIERZENIA 2016

 

Stopień naukowy: 

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Wykształcenie:

 

2 grudnia 2004:

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora przyznany 21 grudnia 2004.

 

listopad 1998 – 2003:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa. Temat pracy doktorskiej: “Polish Hearts – American Minds: The Family in Immigrant Narratives (1880-1939).”

 

8 lipca, 1998:

Uzyskanie tytułu magistra filologii angielskiej, temat pracy: “The Uses and Meanings of Family Values in American Cultural Context of the 1990s, as Reflected in the 1992 Presidential Election and Commercial Advertisements.”

 

1993 – 1998:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, studia magisterskie na kierunku filologii angielskiej

 

Praca zawodowa

 

październik 2007 – teraz:

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, UW

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

wykładowca (prowadzenie zajęć z historii i kultury USA, literatury USA, seminaria dyplomowe)

 

październik 2006 – wrzesień 2007:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa

adiunkt (seminaria lic., wykłady z historii Anglii i kultury krajów anglosaskich)

 

marzec 2005 – wrzesień 2006:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

adiunkt (kursy monograficzne z zakresu kultury amerykańskiej)

 

październik 2000 – wrzesień 2006:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa

lektor praktycznego angielskiego na studiach licencjackich z filologii angielskiej, prowadzenie ćwiczeń z wiedzy o krajach anglosaskiego obszaru językowego

 

październik 1999 – czerwiec 2005:

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, UW

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

prowadzenie ćwiczeń i wykładów z historii i kultury USA

 

październik 1998 – czerwiec 2003:

Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

doktorantka

prowadzenie kursów monograficznych oraz praktycznej nauka języka angielskiego

 

Działalność organizacyjna:      

 

październik 2012-wrzesień 2015:

Reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie International University: Multilingual and Multicultural Learning Space

 

październik 2009 – teraz:

Członek Komisji Oceniającej CKNJOiEE UW

 

październik 2007 – 2016:

Przewodnicząca Komisji Wyborczej CKNJOiEE UW

 

wrzesień 2007 – teraz:

Koordynator mobilności w UKKNJA UW

 

Działalność akademicka: 

 

2008 – teraz:

Wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w LLP Erasmus do uczelni w Györ, Węgry; Granada, Hiszpania; Turyn, Włochy; Halden, Norwegia; Narwa, Estonia; Wiedeń/Krems, Austria; szkolenie Erasmus dla pracowników administracyjnych dot. umiędzynarodowienia uczelni na Universita degli Studi di Foggia, Włochy

 

2008 – teraz:

Kursy i wykłady na Uniwersytecie Otwartym UW oraz na Uniwersytecie Otwartym “Pokolenia” w Podkowie Leśniej

 

20 – 22 stycznia 2016:

Gdańsk: Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2016,” prezentacja plenarna ‘International University’: Rekomendacje projektu IntUni dla podnoszenia jakości kształcenia w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym

 

20 – 21 października 2015:

Warszawa: Konferencja „Humanistyka a praktyczny profil kształcenia uniwersyteckiego w nauczaniu języka, literatury i kultury w warunkach obcokulturowych,” referat: „Pokarm nie tylko dla ciała: nauczanie języka angielskiego poprzez międzykulturowe aspekty kulinarne.”

 

21 – 22 września 2015:

Warszawa: szkolenie British Council „Intercultural Fluency: Global Skills for Business”

 

7 – 9 września 2015:

Warszawa: konferencja „Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce,” referat: „Zastosowanie projektu International University w kształceniu uniwersyteckim”

 

22 – 23 stycznia 2015:

Lublin: Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce, 2015”

15 – 17 czerwca 2014:

Bordeaux: ACA Annual Conference 2014, „Europe in the world. Higher education developments across the globe”

 

26 marca 2014:

Warszawa: Konferencja “Challenges in Internationalization” (UW), referat: “Towards and International University: Benefits, Challenges, and Recommendations.”

 

31 stycznia 2014:

Warszawa: udział w szkoleniu „Różnice kulturowe i komunikacja w środowisku międzynarodowym” organizowanym przez Europejską Akademię Dyplomacji

 

17 – 18 stycznia 2014:

Poznań: Konferencja “Studenci zagraniczni w Polsce, 2014”

 

17 – 18 stycznia 2013:

Warszawa: Konferencja “Studenci zagraniczni w Polsce, 2013”

 

30 listopada 2012:

Gliwice: udział w seminarium „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni” organizowanym przez Uniwersytet Śląski

 

29 listopada 2012:

Gliwice: udział w seminarium „Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy” organizowanym przez IROs Forum

 

24 – 26 września 2009:

Turyn: 20th AISNA Biennial Conference “Translating America,” referat: “The Cinderellas of the Ghetto: Translating the Polish American and Jewish American New Woman Ideal through Private Correspondence and Photograph.”

 

6 września 2008– 28 lutego 09:

Turyn: Udział w pracach zespołu badawczego “Urban Cultures of/in the United States: Comparative Perspectives” na Uniwersytecie Turyńskim

 

23 – 25 kwietnia 2008:

Kraków: konferencja Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century, referat:  “The Jewish Other Half: Girlhood on the Lower East Side as Presented in Immigrant Narratives.”

 

25- 27 października 2006

Warszawa: konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów            Amerykanistycznych, referat: „Love It or Leave It: The Rhetorical Representation of the Home and Family in the Writings of Polish American and Jewish American Women in the USA, 1900 – 1939.”

 

2-5 kwietnia 2004:

Praga: European Association for American Studies  Biennial Conference, referat: „Conflict and Beyond: Immigrant Subjects in the Intercultural Literary Discourse on the Basis of Polish American Narratives between 1880 and 1939.”

 

24-26 kwietnia 2003:

Warszawa/Miedzeszyn: konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat: „The Polish Peasant in the Sociological Perspective.”

 

10-13 listopada 2002:

Wrocław: konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów            Amerykanistycznych, referat: „Two Worlds Meeting: Polish and American Institutions in the Writings of Helena Staś, an Author of the New Immigration Period.”

 

26-29 czerwca 2002:

Padwa: konferencja The Society for Multi-Ethnic Studies: Europe and the Americas, referat: „Laying the Foundations for the Polish-American Immigrant Identity. Polish and American Inspirations in the Fiction of Helena Staś.”

 

22-24 kwietnia 2002:

Kazimierz Dolny: konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat: “The Link: Polish Positivist Influences in the Immigrant USA on the Basis of Chicago’s Monthly Ogniwo.”

 

11-13 listopada 2001:

Puławy: konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów            Amerykanistycznych, referat: “The Matka-Polka and the Flapper: Portraits of Mothers and Daughters in Polish American Fiction, 1880-1939.”

 

20 lipca- 20 października 2001:

Chicago: badania własne w the Polish Museum of America i Orchard Lake Schools Library and Archives dzięki stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

 

17-19 maja 2001:

Turyn: udział w konfrencji “Public and Private in American History.”

 

10-14 maja 2001:

Frankfurt nad Menem: prezentacja projektu własnego na konferencji “East/West American Studies Conference”

 

25-27 kwietnia 2001:

Kraków: konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat: “The Polish Immigrant Family in the USA (1880-1939) in Polish American Fiction.”

 

10-17 marca 2001:

Salzburg Seminar, ASC 27: “Ethnicity, Race, Religion and American Identity.”

 

20 listopada 2000:

Toruń: konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów            Amerykanistycznych, referat: “The Literary Image of the Polish Immigrant Family.”

 

30 sierpnia i 21 września 2000:

USA: referat, “The Untold Story: The Literary Image of Polish Immigrant Family (1880-1939)” w The Balch Institute for Ethnic Studies, Philadelphia, PA i Immigration History Research Center, Minneapolis, MN.

 

16-18 czerwca 2000:

Kraków: 58th Annual Meeting : A Multidisciplinary Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences in America zorganizowana przez Uniwersytet Jagieloński i Polską Akademię Umięjetności

 

27 kwietnia 2000:

Gdańsk: konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat: “The Polish American Family in Suzanne Strempek Shea’s Hoopi Shoopi Donna.”

 

19 kwietnia 1999:

Wrocław: konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej, referat “Gender Roles and Pedagogy in Personal Narratives.”

 

Stypendia i granty:

 

październik 2013:

Wizyta Studyjna 113, „Approaches to Mobility in Lifelong Learning,” Manisa, Turcja

 

październik 2010:

Wizyta Studyjna  118, „Finding Solutions to the Problems of Mobility,” Edirne, Turcja

 

wrzesień 2008 – luty 2009:

World Wide  Style Fellowship, Master in American Studies, Uniwersytet w Turynie

 

20 lipca-20 października 2001:

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na badania własne w USA

 

marzec 2001:

Stypendium Salzburg Seminar ASC 27, Austria

 

wrzesień 2000:

Stypendium w Immigration History Research Center, Minneapolis, MN

 

15 lipca – 15 września, 2000:

 

Stypendium The Balch Institute for Ethnic Studies, Philadelphia, PA

 

1-30 września, 1999:

Grant z  Kennedy Institute w Berlinie

 

 

Publikacje

 

Pytlak, Danuta. “The Link: Polish Positivist Influences in the Immigrant USA on the Basis of Chicago’s Monthly Ogniwo.” Anglica. Eds. Andrzej Weselinski, and Jerzy Wełna. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2003. 99 – 107.

—. “The Matka-Polka and the Flapper: Relationships between Immigrant Mothers and Daughters as Reflected in Polish American Fiction (1880-1939).” American Portraits and Self-Portraits. Ed. Jerzy Durczak. Lublin: UMCS Press, 2003. 307 – 316.

—. “The Polish-American Family in Suzanne Strempek Shea’s Hoopi Shoopi Donna: Between Love and Antagonism.” PASE Papers in Literature and Culture. Eds. Joanna Burzyńska, and Danuta Stanulewicz. Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. 339 – 344.

—. “The Untold Story: The Image of the Polish Immigrant Family in the USA (1880-1939) in Polish American Fiction.” Ed. Marta Wiszniowska. British and American Studies: Local Colors of the Stars and Stripes. Torun, 2001. 329 – 341.

—. “The Uses of the Institution of the Family of Polish Immigrants in the U.S.A. as Reflected in Polish American Fiction (1880-1939).” The East/West American Studies Conference Proceedings. Frankfurt am Main: ZENAF Goethe-Universitat, 2001. 202 – 234.

 

Romaniuk, Danuta .“Literature and Domesticity in Polish Immigrant Communities in the USA, 1880-1939.” The Poetics of America. Eds. Agata Preis-Smith, and Marek Paryż. Warsaw: English Institute, University of Warsaw, 2004. 223 – 235.

—. “Love It or Leave It: The Rhetorical Representation of the Home and Family in the Writings of Polish American and Jewish American Women in the USA, 1900 – 1939.” Ideology and Rhetoric: Constructing America. Ed. Bożenna Chylińska. Cambridge Scholars Publishing, 2009. 145 – 156.

—. “How ‘the Other Half’ Eats: The Cultural Significance of Foodways in an Urban Context as Reflected in the Writings of Jewish American Women, 1890 – 1939.” Urban Cultures in/of the United States: Interdisciplinary Perspectives. Ed. Andrea Carosso. Bern: Peter Lang, 2010. 11 – 42.

—. “The Jewish Other Half: Girlhood on the Lower East Side as Presented in Immigrant Narratives.” Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Vol. 1. Eds. M.Coghen, Z. Mazur, B. Piątek. Kraków: Jagiellonian University Press, 2010. 293 – 302.

—. “Deam or Reality?: Polish American Serial Fiction during the Cultural Transition, 1900 – 1939.” Transnationalism and American Serial Fiction. Ed. Patricia Okker. New York, London: Routledge, 2012. 162 – 181.

—. „International University: Europejski repertuar dobrych praktyk na zajęciach akademickich prowadzonych w językach obcych.” Języki Obce w Szkole 2015/3. 104 – 106.

 

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 

marzec 1999 – teraz:

Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych

1999 – 2010:

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej