dr Elżbieta Sielanko-Byford

e-mail: e.sielanko-byf@uw.edu.pl

Dyżury

Poniedziałki:

W dniach 19.02.2018; 5 i 19.03.2018, 9 i 23.04.2018 7 i 21.05.2018 o godzinie 14.30 – 15.30

W dniach 26.02.2018; 12 i 26.03.2018; 16 i 30.04.2018; 14 i 28.05.2018 o godzinie 11.00 – 12.00