dr hab. Elżbieta Gajek

e-maile.gajek@uw.edu.pl

Dyżury

Research interests:
•    methodology of teaching foreign languages
•    second language acquisition
•    Computer enhanced teaching and learning languages
•    e-learning
•    corpus linguistics.
•    european dimension in language education
•    media in language education
•    strategies of learning languages in digital environment

Educational background:
1981 M.Sc. in Electronics from Department of Electronics
1993 Course in Pedagogy and Methodology, Faculty of Applied Linguistics, Warsaw University
1999 Course LOLA (Learning About Open Learning), Institute for Computer Based Learning at Heriot-Watt University, Scottish Development Overseas, The Phare Multi-Country Programme for Distance Education
2002 PhD University of Warsaw on the use of computers in language teaching,

Professional experience:
2014 – senior lecturer at Institute of Applied Linguistics, Warsaw University.
2014 – 2002 Assistant Professor at Institute of Applied Linguistics, Warsaw University.
2012-2014 Educational research specialist, Warsaw University of Technology Faculty of Mathematics and Information Sciences
2012 – 1999 Teacher trainer at Computer Assisted Education and Technology Centre, Warsaw,
2003 – 2002 Academic teacher at University College of English Language Teacher Education, Warsaw University,
2000 – 2005 Teacher trainer at courses and workshops for teachers of English organized by OEIIZK, INSETT, MSCDN, ODN, CODN
2000 – 1995 English teacher, Vocational College (Mila College).
2000 – 1989 English teacher, FELBERG SJA Warsaw
1998 – 1996 Methodology of English Consultant  Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, Warsaw and Studium Informatyczne Mila College
1995 – 1993 English teacher,  63 LO in Warsaw
1993 – 1992 English teacher, LO W. Goethe in Warsaw
1992 – 1981 Researcher, Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences Membership in Associations IATEFL PL since 1999.
(1999- 2012) Member of IATEFL PL Committee Board
Founder of IATEFL PL Computer SIG in 1999 and its coordinator until 2012
Eurocall 2004-2005, 2013-2015
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej  since 2008.
International Collaboration and expert work:
2014-2016 – expert representing the Polish Teachers Trade Union in a team to prepare the Policy Paper on 2lst Century Teaching Profession and the Use of ICT, European Trade Union Committee for Education.
2016 – Pilot eTwinning project Young teachers for young learners  with Cattolica University of Milan, Italy and Institute of Educational Science, University of Tartu, Estonia.
2014 – Project Little children -great learners with  Eotvos Lorand University in Budapest, Hungary.
2014 – up to now – a member of the Honorary Committee of the Broad Agreement for Digital Skills.
2014 – Project on translation with Ivanovo State Power University in Moscow
2012 – University Project with Community College, Las Vegas, USA
2011 – 2014 ClipFlair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips. Countries: Greece, Spain, Ireland, Great Britain, Portugal, Estonia, Poland, Romania
2011 – Intercultural QQ messaging  between Polish and Chinese students; Partners: China, Poland. Project awarded European  Language Label 2013
2009 – ICT expert in the study “Indicators of ICT in Primary and Secondary Education” EACEA 2007- 3278/001-001
2008-2009 –  cooperation with COIL (Center for Collaborative On-Line International Learning) w SUNY, Purchase, New York, USA, University Project with Corning College, New Jersey, USA
2008 – 2009 expert in ELFE2 European Forum for eLearning in Education 2; Countries: Denmark, Latvia, United Kingdom, Poland, Slovenia
2006 – 2009 ICTime – ICT as a Tool of Intercultural and Media Education; Comenius Socrates project; Countries: Latvia, Portugal, Romania, Poland
2004 – up to now eTwinning programme expert at FRSE at national and international level
2004 – Computers in a multilingual class Countries: Ireland, The Netherlands, Hungary, Slovakia, Poland. Project awarded European  Language Label 2004
2003 – 2006 IDWBL – Innovative Didactics via Web Based Learning; Comenius-Minerva project; Countries: Bulgaria, Lithuania, The Netherlands, Slovakia, Poland
2001 – 2003 WWW train; Countries: Hungary, Slovakia, the Netherlands, Poland
2002 – 2003 JaLing – Janua Linguarum The gateway to Languages; Comenius-Scorates; Countries: Austria, Czech Republic, Finland, France, Greece, Spain, Latvia, Germany,
Publications
Before PhD.
Year 1999
1. „Internet na lekcji języka angielskiego”. Języki Obce w Szkole 4/1999, 342-348.
Year 2000
2. „The Internet in the foreign language classroom” PASE Papers in Language Studies. Proceedings of the 8th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Wrocław. 127-132.
3. „E-mail for English”. Network. Volume 3, Number 1, Jan 2000, 9-12.
4. „Co to jest footbag? Tekst z biblioteki internetowej na lekcji języka angielskiego”. Języki Obce w Szkole 2-3/2000, 138-142.
5. „Komputery w nauczaniu języków obcych”. In: Komorowska, H. (ed.). Nauczanie języka angielskiego w zreformowanej szkole. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, 115-134.
Year 2001
6. „Poczta elektroniczna jako narzędzie w nauczaniu języka angielskiego i francuskiego – trzy sposoby wykorzystania”. Języki Obce w Szkole 1/2001, 51-56.
7. „Language teaching in reformed schools – a language technologist’s point of view”. Network Volume 4, Number 1, Jan 2001. 3-7.
8. „Komputer i Internet w nauczaniu języka angielskiego”. Gimnazjum 9/2001, 25-32.
Reviews/Reports:
Year 2000
1. „Computer SIG newly born in Poland”. IATEFL PL Newsletter nr 17 42.

Other publications:
Year 1999
1. „Computers for English”. English Teaching Forum Volume 37, nr 4.
2. „Sieć na lekcji i nie nudź się”. Dodatek Komputer do Gazety Wyborczej 14.09.1999.
Year 2000
3. „Języki tylko z siecią?” Dodatek Komputer do Gazety Wyborczej 21.03.2000.
4. „E-mail exchange increases motivation for learning English”. IATEFL PL Newsletter nr 18, 38.
Year 2001
5. „Jeden komputer, ale dla wielu”. Dodatek Komputer do Gazety Wyborczej, 13.03.2001.
6. „Komputer i Internet w nauczaniu”. Komputer w szkole.
7. „Słownik internetowy Merriam Webster i British National Corpus w pracy nauczyciela angielskiego”. Komputer w szkole.

Post-doctoral publications
After 22.01.2002
Books:
Year 2002
1. Komputery w nauczaniu języków. Warszawa: PWN.
Year 2008
2. Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
Year 2012
3. Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka – ujęcie glottodydaktyczne. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
Edited/Co-edited publications
Year 2003
1. Szczupak, W. Porozmawiaj z komputerem. Warszawa: Mikom.
Year 2006
2. Duszak, A., Gajek, E., Okulska, U. (eds.) Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym: teoria i praktyka. Kraków: Universitas.
Year 2008
3. Gajek, E., Goltz-Wasiucionek, D. (eds.). Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych. Materiały pokonferencyjne. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Year 2009
4. Gajek, E., Poszytek, P.(eds.). eTwinning drogą do edukacji przyszłości Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. http://www.etwinning.pl/sites/etwinning.pl/files/page/2012/10/droga_do_przyszlosci.pdf. Wersja ang. eTwinning – a way to eductation of the future. http://www.etwinning.pl/sites/etwinning.pl/files/e-bookENpoj.pdf
5. Belousa, I.; Ciascai, L.; Chechłacz, K.; Costa, M.; Costa, V.; Gajek, E.; Marchis, J.; Opre, A.; Pereira, E.; Stakle, A. ICTime. ICT as a Tool of Intercultural and Media Education. Seixial: Centro de Formacao Rui Gracio, Portugal.
Year 2015
6. Gajek, E. (ed.). Technologie mobilne w kształceniu językowym. [online] Warszawa: Texter.
Scholarly articles and chapters:
Year 2002
1. „Kryteria ewaluacji programów komputerowych i stron internetowych wspomagających naukę języków obcych”. In: Komorowska, H. (ed.). Ewaluacja w nauce języka obcego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
2. „Effectiveness of using computers and multimedia programs in the language classroom: A quasi-experiment” In: Stanulewicz, D. (ed.). PASE Papers in Language Studies. Proceedings of the 9th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 405-414.
Year 2003
3. „Podręczniki elektroniczne do nauki języków obcych”. In: Komorowska, H. (ed.). Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
4. „Try-out of training courses: Hungary, the Netherlands and Poland” (co-authored with W. Jochemczyk). In: Pelgrum, W.J. & Plomp, Tj. (eds). Training to use WWW in Education: Multinational cooperation between teacher educators from Hungary, the Netherlands and Poland”. Twente: Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen.
5. „Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej w kontekście kształcenia nauczycieli języków obcych”. Języki Obce w Szkole 6/2003, 117-129.
Year 2004
6. „Budowanie kompetencji różnojęzycznej” (co-authored with M. Szpotowicz). Języki Obce w Szkole 6/2004, 54-60.
7. „(Nie)Potrzebne kursy metodyki nauczania online?” e-mentor 5/2004 (7), 21-22.
8. „Technologia informacyjna w kształceniu czynnych nauczycieli języków”. In: M. Mnich, M., Paprotna, G., Budniak, A. (eds.). Kształcenie podyplomowe nauczycieli czynnych zawodowo. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 175-183.
9. „Implementation of the EU language priorities in Klik uczy angielskiego”. The Teacher. Wydanie specjalne The Teacher.
10. „Nauczanie języków online”. e-mentor. 2/2004 (4), str.7-8.
Year 2005
11. „Komputerowe wspomaganie nauczania języków obcych”. In: Lewowicki, T., Siemieniecki, B. (eds.). Współczesna Technologia Informacyjna i Edukacja Medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 298-303.
12. „Nauka języka z komputerem”. Wychowanie w Przedszkolu 5/2005, 302-303.
13. „Czy języki są podobne?” Wychowanie w Przedszkolu 3/2005, 165-167.
14. „Poznajemy rodzaje pisma”. Wychowanie w Przedszkolu 2/2005, 109-111.
15. „Projekty językowe eTwinning” (w.spółautorstwo: P. Poszytek). Języki Obce w Szkole 4/2005, 75-80.
16. „English projects within eTwinning Action”. (co-authored with P. Poszytek) The Teacher nr 8-9 (31), 56-57.
17. „e-learning; badanie potrzeb nauczycieli”. e-mentor 4/2005, (4), 40-43.
Year 2006
18. „Korpusy w dydaktyce – opis innowacji dydaktycznej, studium przypadku”. In: Duszak, A., Gajek, E., Okulska, U. (eds.). Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym: teoria i praktyka. Kraków: Universitas, 143-155.
19. „Zasoby i narzędzia internetowe w językoznawstwie korpusowym”. In: Duszak, A., Gajek, E., Okulska, U. (eds.). Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym: teoria i praktyka. Kraków: Universitas, 311-327.
20. „Elektroniczny słownik obrazkowy”. Wychowanie w Przedszkolu nr 1/2006, 35-37.
Year 2007
21. „Korpusy językowe w kształceniu nauczycieli języków obcych”. Przegląd glottodydaktyczny 24/2007, 19-42.
22. „Internet na lekcji angielskiego” In: Komorowska, H. (ed.). Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007) z wyborem tekstów z lat 1957-2007 Języki Obce w Szkole. 6/2007, 226-227.
23. „Kultura mediów a edukacja językowa”. In: Tanaś, (ed.). Język, kultura, media. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 271-283.
24. „eTwinning: the Polish experience”. In: Beaven, B. (ed.). IATEFL 2006 Harrogate Conference Selections. Canterbury: IATEFL Darvin College.
25. „Technologia informacyjna i komunikacyjna (TIK) w edukacji językowej w Polsce i innych krajach europejskich”. In: Komorowska, H. (ed.). Nauczanie języków obcych; Polska a Europa. Warszawa: Academica SWPS, 82-104.
26. „eTwinning przykładem e-learningu w oświacie”. e-mentor nr 2 (19), 33-39.
27. „Developing plurilingualism: Teaching materials for advanced students of foreign language teacher training colleges” In: Bernaus, M., Andrade, A.I., Kervran, M., Murkowska, A., Trujillo Sáez, F. (eds.). Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe. Les langues pour la cohésion sociale L’éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle LEA Plurilingual and pluricultural awareness in language teacher education. Council of Europe Publishing.
Year 2008
28. „Edukacyjne znaczenie napisów w tekście audiowizualnym”. Przekładaniec 1 (20), 106-114.
29. „Technologia informacyjna jako narzędzie w edukacji międzykulturowej i medialnej”. In: Kwiatkowska, A.B., Sysło, M.M. (eds.). Konferencja „Informatyka w Edukacji” Toruń: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
30. „Czytanie jako umiejętność korzystania z techniki”. Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny nr 2 (9), 33-36 .
31. „Oprogramowanie do analizy tekstów”. Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny nr 4 (11), 67-72.
Year 2009
32. „Lekcja z wykorzystaniem technologii informacyjnej”. In: Komorowska, H. (ed.). Skuteczna nauka języków obcych. Warszawa: CODN, 208-232.
33. „Pisanie tekstu audiowizualnego jako zadanie glottodydaktyczne”. In: Ulicka, D. Tekst w sieci 1. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 279-284.
34. „Ewaluacja kursu online: ‘Jak uczestniczyć w programie eTwinning?’”. In: Gajek, E., Poszytek, P. (eds.). eTwinning drogą do edukacji przyszłości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 31-71.
35. „Kompetencje kluczowe w projektach międzynarodowych programu eTwinning”. In: Gajek, E., Poszytek, P. (eds.). eTwinning drogą do edukacji przyszłości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 153- 166.
36. „Digital culture implications for learning and teaching languages”. (co-authored with J. Rusiecki). In: Wysocka, M. (red.). On language Structure, Acquisition and Teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 305-321.
37.  “Ways to use ICT in schools to optimize the impact on teaching and learning” (współautorstwo z U. Fredriksson, G. Jedeskog). Acta Didactica Napocensia Vol.2, nr 4, 21-31.
38. “Gender and age in media education”. Acta Didactica Napocensia Vol.2, Supplement 1, str.19-25.
39. “E-learning w edukacji”. In: Boryczka, B. (ed.). E-learning wyzwaniem dla bibliotek. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 8-21.
Year 2010
40. Social and cognitive constructivism in practice on the basis of eTwinning project in science. In: Zacharia, Z. C., Constantinou, C. P., Papaevipidou. M. (eds.). Computer Based Learning in Science. Cyprus: University of Cyprus, 41-47.
41. „Jawne i ukryte cele współpracy międzynarodowej w programie studiów humanistycznych”. In: Banachowski, L. (ed.). Postępy e-edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, 113-120.
42. „Komputerowe wspomaganie uczenia się i nauczania języków obcych”. Meritum nr (16), 53-59.
43. „Bezpieczeństwo w sieci tematem lekcji językowej”. Meritum 2(17), 18-21.
44. „Obraz jako narzędzie komunikacji na lekcji języka obcego”. Języki Obce w Szkole nr 5, 8-14.
Year 2011
45. “Learner-oriented teaching and assessment through digital video projects”. In: Komorowska H. (ed.). Issues in promoting multilingualism. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 287-306.
46. „Narzędzia cyfrowe ułatwiające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – na przykładzie nauki języka obcego”. Meritum 1 (20), 70-73.
47. „Innowacyjne kształcenie nauczycieli języków, na przykładzie Facebook’a”. Języki obce w szkole nr 1, 56-59
48. „eTwinning szansą kształtowania kompetencji kluczowych”. Meritum 3 (22), 100-105.
49. „Współtworzenie wiedzy w różnojęzycznej i różnokulturowej społeczności wirtualnej”. In: Ochnio, L., Orłowski, A. (eds.). Metodologia i ewaluacja e-learningu. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 29-39.
50. „Technologie informacyjne i komunikacyjne w językowych projektach edukacyjnych”. In: Szpotowicz, M. (ed.). Europejski wymiar Edukacji – projekty Comenius w Polsce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 133-147.
51. „Ornitologia w sieci i w praktyce”. Meritum 4(23), 24-26.
52. „Projekty wideo – językowe i międzynarodowe”. Meritum 4 (23), 27-30.
53. „Wykorzystanie platformy Moodle w polsko-amerykańskim projekcie edukacyjnym”. Praca zbiorowa. Heteroglossia; Studia kulturoznawcze-filologiczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Year 2012
54. “Constructionism in action. European eTwinning Projects”. In: Zhang, F. (ed.). Computer-Enhanced and Mobile-Assisted Language Learning: Emerging Issues and Trends. Australia: IGI-Global, 116-136.
55. „Komputery nie tylko męska sprawa”. In: Obidniak, D. (ed.). Czytanki o edukacji 1. Dyskryminacja. Warszawa: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 87-106.
56. „Komunikacja językowa i międzykulturowa uczniów w projektach eTwinning”. Języki Obce w Szkole nr 3, 37-47.
57. „Interkulturowe QQanie polsko-chińskie”. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 2 (4)/2012, 69-79.
58. „Wolne zasoby edukacyjne na lekcji języków obcych”. Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny nr 4 (27), 52-54.
59. „My.i.oni@technologia.cyfrowa.edu”. Polski w praktyce nr 6, 32-36.
60. „Audiodeskrypcja i napisy jako techniki uczenia się języka – projekt ClipFlair”. (współautorstwo A. Szarkowska). Języki obce w szkole nr 2, 106-110.
Year 2013
61. „Przestrzeń cyfrowa w edukacji”. Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny nr 1(2013), 74-80.
62. „Wirtualna wizyta w Pekinie”. Języki obce w szkole nr 4, 113-118.
63. „Technologie mobilne w edukacji językowej – na przykładzie języka angielskiego”. Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny nr 4, 27-33.
Year 2014
64. „The effects of Polish-Chinese language tandem work at tertiary level”. US-China Educational Review Vol 4, nr 3, 203-208.
65. „Interrelations between Context and ICT-Based Teaching Practice in the Perception of Teachers of Languages” In: Colpaert, J., Aerts, A., Oberhofer, M. (eds.). Research Challenges in CALL, Proceedings CALL 2014. Antwerp: University of Antwerp, 144-147.
66. „Wikitekst o technologiach mobilnych w kształceniu nauczycieli języków obcych”. Języki obce w szkole nr 2, 97-107.
Year 2015
67. “Implications from the Use of ICT by Language Teachers – Participants of International Projects”. Universal Journal of Educational Research 3(1): 1-7, 2 [online] http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2015.030101.
68. „Projekty międzynarodowe online w akademickim kształceniu językowym”. In: Srebro, M., Typek, E., Zielińska, L. (eds.). Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 147-157.
69. „Audiovisual scientific text for self-directed Content and Language Integrated Learning (CLIL)”. (współautorstwo A. Szarkowska). In: Duszak, A., Kowalski, G. (eds.). Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 215-229.
70. „Aktywizowanie ucznia poprzez dodawanie napisów i głosu do materiałów audiowizualnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. In: Kubicka, E., Walkiewicz, A. (eds.). Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 257-269.
71. „Przekład audiowizualny w edukacji językowej – na przykładzie materiałów naukowych w projekcie ClipFlair” (współautorstwo A. Szarkowska). In: Duszak, A., Jopek-Bosiacka, A., Kowalski, G. (eds.). Tekst naukowy i jego przekład. Kraków: Universitas, 243-268.
72. „Technologie mobilne w kształceniu przyszłych nauczycieli języków”. In: Gajek, E. (ed.). Technologie mobilne w kształceniu językowym. Warszawa: Texter, 83-102.
73. „Dwadzieścia lat technologii mobilnych w kształceniu językowym” In: Gajek, E. (ed.). Technologie mobilne w kształceniu językowym, Warszawa: Texter, 14-27.
Year 2016
74. „Komplementarność cyfrowego i tradycyjnego uczenia się i nauczania języków obcych”. Roczniki Kulturoznawcze Tom 6, nr 4, 123-140, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rkult/2015.6.4-8.
75. „Mobile Technologies as Boundary Objects in the Hands of Student Teachers of Languages Inside and Outside the University”. International Journal of Mobile and Blended Learning Volume 8 • Issue 2 • April-June 2016, DOI: 10.4018/IJMBL.2016040107.
76. „Mobile Technologies in Pre-service Language Teacher Training”. In: Palalas, A., Ally, M. (eds.). The International Handbook of Mobile-Assisted Language Learning. Pekin: China Central Radio & TV University Press Co., Ltd., 463-487.
77. „Tłumaczenie audiowizualne w dydaktyce języków obcych – na przykładzie audiodeskrypcji”. In: Lipińska, E., Seretny, A. (eds.). Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków: Księgarnia Akademicka, 165-179.
78. „Translation revisited in audiovisual teaching and learning contexts on the example of ClipFlair project”  Vol. 2: CALL for openness in teacher and translator education; volume editors: Marczak, M., Krajka, J. (eds.). Studies in Computer Assisted Language Learning, Peter Lang series;

Reviews/Reports
Year 2003
1. „Standards for teacher training in Information and Communication Technology”. IATEFL PL Newsletter, nr 23, 11-12.
Year 2008
2. „Review of Second Language Learning Processes in Lower Primary Children: Vocabulary Acquisition autorstwa M. Szpotowicz” Języki Obce w Szkole nr 3, 185-187.
3. „Recenzja książki „Prawo autorskie” autorstwa J. Barta, R. Markiewicz”. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska. Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, nr 4(11), 80-81.
Year 2009
4. „Recenzja książki Ile gramatyki? Wybieramy podręcznik do nauki niemieckiego autorstwa K. Malesy”. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009. Lingwistyka Stosowana t. 1. 287-289.
Year 2015
5. “Review of Online Teaching and Learning: Sociocultural Perspectives Edited by Carla Meskill”. CALICO Journal 32(1), 195-198.

Other publications 
Year 2002
1. Rodzaje Pisma; Ja-Ling Brama do Języków. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. (co-authored with E. Kurowska, A. Murkowska, M. Szpotowicz, A. Walewska). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Mowa zwierząt w językach ludzi; Ja-Ling Brama do Języków. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. (co-authored with E. Kurowska, A. Murkowska, M. Szpotowicz, A. Walewska). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Year 2003
3. Bajki: Czerwony Kapturek; Ja-Ling Brama do Języków. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. (co-authored with A. Murkowska, M. Szpotowicz, A. Walewska). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Year 2004
4. Legenda o Orle Białym nazywana Legendą o Lechu Czechu i Rusie. Ja-Ling Brama do Języków. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. (co-authored with A. Murkowska, A. Walewska). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
5. Edukacja językowa w Unii Europejskiej; Informator i przewodnik internetowy dla nauczycieli. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
6. Program komputerowy do nauki angielskiego Klik uczy angielskiego Multimedialne zabawy dla dzieci. (co-authored with N. Zimnowodzka) Warszawa: WSIP.
Year 2005
7. eTwinning Europejska współpraca szkół Polska 2005 /European Partnerships of Schools Poland 2005. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Year 2006
8. „Elektroniczny słownik obrazkowy”. Wychowanie w Przedszkolu nr 1/2006, 35-37.
9. eTwinning Europejska współpraca szkół Polska 2006 /European Partnerships of Schools Poland 2006. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Year 2007
10. eTwinning Europejska współpraca szkół Polska 2007 /European Partnerships of Schools Poland 2007. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Rewards
2004 – University of Warsaw Rector’s Reward
2004 – European Label Awarded To Innovative Projects In Language Teaching And Learning
2013 – European Label Awarded To Innovative Projects In Language Teaching And Learning