dr Magdalena Junkieles

E-mail: mjunkieles@gmail.com

Dyżury


Wykształcenie i kwalifikacje:   

1994-1997
Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego w Warszawie
Dyplom licencjata

1997- luty 2000
Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Anglistyka
Dyplom magistra

2000 – 2002
Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki

2008 – 2014
Studia doktoranckie na wydziale Neofilologii UW
Dyplom doktora nauk humanistycznych (kwiecień 2016)

Praca:   

Wrzesień 1996 – teraz
33 L.O. dwujęzyczne im. M Kopernika, Warszawa
Nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka angielskiego i literatury z elementami socjologii i teorii mediów oraz Teorii Wiedzy w programie Matur Międzynarodowych (International Baccalaureate)

Wrzesień 2001 – czerwiec 2003
Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego
Prowadzenie zajęć z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego,  praktycznego angielskiego (pisanie) i seminarium dyplomowego

Luty 2011 – teraz
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Prowadzenie zajęć z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na studiach podyplomowych
Październik 2016 – teraz
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Prowadzenie zajęć praktycznego angielskiego, metodyki nauczania języka angielskiego i seminarium dyplomowego

Czerwiec 2000 – Czerwiec 2011
Egzaminator FCE i CAE dla ESOL

Kwiecień 2001 – teraz
Prowadzenie kursów dla przyszłych egzaminatorów Nowej Matury na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Tłumaczenie książek:
– Boginie w każdej kobiecie J S Bolen (Wyd. Jacek Santorski, 2006)
– Odkrycia i wynalazki, które zmieniły świat P. Moore (Wyd.    Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk, 2008)
– Obserwacje ptaków (Wyd.    Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk, 2009)
– My Norwegowie K. Szelągowska wyd. Avalon 2011– tłumaczenie na język angielski (We, Norwegians wyd. Institute for Research of European Cultural Heritage, Białystok 2016)

Publikacje:    

Artykuły:

„Autonomia ucznia a realizacja programu nauczania języka obcego” w: Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole : praca zbiorowa red. Hanna Komorowska. Warszawa : Inst. badań Edukacyjnych, 2000

„Ocena elementów treści w nauce języka obcego” w: Ewaluacja w nauce języka obcego: praca zbiorowa red. Hanna Komorowska. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2002

„Lekcja w szkole z oddziałami dwujęzycznymi” w: Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych: praca zbiorowa red. Hanna Komorowska, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009

”Computer Assisted Language Learning in the School Context: Possibilities and Constraints.” w: H. Komorowska & L. Aleksandrowicz-Pędich (red), Coping with Diversity. Language and Culture Education. Warszawa: ACADEMICA 2010

Współautorstwo książki:

Język angielski. Małe tablice – materiały pomocnicze dla uczniów, gimnazjum, liceum, Gross, R., Junkieles, M., Sikorska M., Ziółkowska, M. Warszawa: Adamantan, 2005.

Prezentacje na konferencjach:    Prezentacja dla nauczycieli języka angielskiego pt. Choice and use of authentic materials for advanced learners na konferencji IATEFL w Katowicach 1999

Prezentacja dla nauczycieli języka angielskiego pt. The forbidden fruit in the EFL classroom – how to use traditional methods in modern teaching  na konferencji IATEFL w Krakowie 2000

Prezentacja dla nauczycieli języka angielskiego pt. Using Debates in EFL Classroom na konferencji IATEFL w Łodzi 2007