dr Małgorzata Al-Khatib

e-mail: m.al-khatib@uw.edu.pl

Dyżury

 

Małgorzata Al-Khatib: dr nauk humanistycznych; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst – Freie Universität Berlin; w kadencji 2008-2012 kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Prowadzi zajęcia w zakresie technologii informacyjnej, nauczania wspomaganego komputerem, edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej, lektoratowe oraz wykład ogólnouniwersytecki poświęcony Web2.0. na różnych poziomach kształcenia i zaawansowania. Koordynator programów międzynarodowych w ramach LLP Erasmus: Crosscurricular Creativity (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej),  Training European Teacher in a Global Perspective, Education and Democracy. Stała uczestniczka i referentka konferencji Wirtualny Uniwersytet, poświęconej e-learningowi. W kadencji 2016-2020 powołana przez Rekrora Uniwersytetu Warszawskiego do Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.