mgr Adam Zarychta

W roku akademickim 2017/18, w UKKNJA prowadzę zajęcia z PNJA (czytanie na poziomie akademickim, komunikacja ustna B) oraz lektorat C2.

Zajęcia dydaktyczne staram się prowadzić w taki sposób, by były inspirujące dla studentów, zachęcały ich do systematycznej pracy nad językiem angielskim i przejęcia większej odpowiedzialności za swój postęp.

e-mail: adam-zarychta@wp.pl

Dyżury

Wykształcenie, doświadczenie:

2016-teraz              wykładowca w UKKNJA

1995-teraz              lektor (język ogólny i biznesowy, zajęcia konwersacyjne, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, wszystkie poziomy zaawansowania) i/ lub konsultant metodyczny w prywatnych szkołach języka angielskiego (zakres obowiązków: wybór podręczników wiodących, rekrutacja lektorów, hospitacje zajęć, przygotowanie i przeprowadzanie testów plasujących oraz egzaminów wewnętrznych, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne)

1993-2006              nauczyciel języka angielskiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach k. Warszawy (zakres obowiązków: adaptacja materiałów edukacyjnych; prowadzenie lekcji; koordynowanie  pracy wolontariuszy z Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii; przygotowanie uczniów, od strony językowej, do realizacji programu IB w Red Cross United World College w Norwegii; udział w letnich obozach i praktykach językowych dla dzieci i młodzieży niewidomej w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii)

1993                         kurs metodyki nauczania języka angielskiego w St. Mary’s College w Londynie

1989-1994               studia magisterskie (Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek:  filologia angielska)

 

Informacje dodatkowe:

Moja praca magisterska, Nonfinite complementation in the fifteenth century, poświęcona była analizie zdań zanurzonych (bezokolicznikowych) w angielszczyźnie końca okresu średnioangielskiego.  Za ramy teoretyczne badanego materiału posłużyła mi teoria rządu i wiązania Noama Chomsky’ego.

W 1992 roku otrzymałem nagrodę Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za aktywne włączenie się w prace Katedry Tyflodydaktyki w Instytucie Anglistyki KUL.

Uczestniczyłem w wielu szkoleniach i konferencjach dla nauczycieli języka angielskiego.

Jestem współautorem repetytorium z języka angielskiego dla maturzystów.

Poza działalnością edukacyjną, zajmuję się tłumaczeniem dokumentów związanych z ilościowymi i jakościowymi badaniami marketingowymi – badania eksploracyjne, strategie komunikacyjne, testy produktów, usług, m.in. w obszarze zastosowania nowych technologii w edukacji, itd.