mgr Agnieszka Plater-Zyberk

e-mail: agnieszkaplater@wp.pl

Dyżury

anglistka, literaturoznawca, metodyk, związana z Kolegium od początku jego istnienia

zajęcia prowadzone w UKKNJA w roku akademickim 2016/2017:

– czytanie na poziomie akademickim (I rok studia dzienne, II rok studia zaoczne)
– historia literatury amerykańskiej (II rok studia dzienne, III rok studia zaoczne)
– nauczanie języka angielskiego przez kulturę (II rok studia dzienne)
– wykorzystanie tekstu literackiego w nauczaniu języka angielskiego (III rok studia dzienne)
– zajęcia lektoratowe oraz e-lektoratowe na poziomie B1

zajęcia prowadzone w UKKNJA w latach 1992-2016:
– historia literatury amerykańskiej; historia i kultura USA; nauczanie języka angielskiego przez kulturę; wykorzystanie tekstu literackiego w nauczaniu języka angielskiego; PNJA: czytanie na poziomie akademickim, komunikacja ustna, pisanie na poziomie akademickim, integrated skills; zajęcia lektoratowe oraz e-lektoratowe na poziomie B1, B2 i C1; literatura i kultura amerykańska na studiach podyplomowych, studiach podyplomowych finansowanych przez Unię Europejską oraz w ramach kursu pedagogiczno-metodycznego
edukacja
absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1990); praca magisterska “Existential Categories in T.S.Eliot’s Later Poetry” pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lewickiego

praca
1990-teraz: nauczyciel akademicki w CKNJOiEE, UKKNJA
1990-1992: nauczyciel akademicki w Instytucie Anglistyki UW
Inne doświadczenia zawodowe:
–    współpraca z Uniwersytetem Dzieci – prowadzenie autorskiego kursu z historii, kultury, literatury i sztuki USA (2011-2014)
–    program Erasmus: wyjazd na Uniwersytet w Granadzie – wykłady i warsztaty z zakresu literatury amerykańskiej oraz wykorzystania tekstu literackiego w nauczaniu języka angielskiego (2006)
–    prowadzenie kursów z historii i kultury USA dla nauczycieli, organizowanych przez Ambasadę USA oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (2000)
–    prowadzenie kursów z historii i kultury USA dla nauczycieli, organizowanych przez Ministerstwo Edukacji (1994-1995)
–    praca w szkołach językowych, np. UEC Bell School of English (1994-1997), Apsley
–    pełnienie funkcji koordynatora literatury amerykańskiej (1992-2006)
–    recenzowanie prac dyplomowych z zakresu kultury amerykańskiej oraz udział w egzaminach dyplomowych; opieka nad praktykami pedagogicznymi oraz obserwacja lekcji dyplomowych
–    udział w centralnym egzaminie z języka obcego dla kandydatów na UW (CEW)

wybrane szkolenia i konferencje

–    program TEMPUS: in-service diploma course Literature in Teacher Training (Danmarks Laererhojskole, Kopenhaga, 1994)
–    program TEMPUS: in-service diploma course Use of Literature in Teacher Training (Thames Valley University, Londyn, 1994)
–    kurs metodyczny Curriculum Development and Evaluation in Teacher Training (Thames Valley University, Londyn, 1993)
–    kurs z metodyki nauczania języka angielskiego (Cambridge University/ Bell College, Saffron Walden, 1991)
–    konferencja „Humanistyka a praktyczny profil kształcenia uniwersyteckiego w nauczaniu języka, literatury i kultury w warunkach obcokulturowych” (UW, 2015)
–    seminarium “The American City: Past and Present” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2003)
–    konferencja “Patterns in Contemporary American Society” ( PAS Prague/ Czech Fulbright Commission, Pruhonice, 2003).
–    seminarium “American Icons” (UMCS/Ambasada USA, Puławy 2001)
–    seminarium “Art Matters In American Studies” (UMCS/Ambasada USA, Puławy 2000)
–    konferencja TEMPUS/JEN –komitet organizacyjny (Radziejowice, 1995)
–    konferencje PASE (1995, Kazimierz Dolny; 1994, Poznań)