mgr Anna Żarnotal

e-mail: azarnotal@uw.edu.pl

Terminy konsultacji w semestrze letnim:
czwartek 12.30 – 13.30 p.317
piątek 12.00 – 13.00 p.317

 

Anna Żarnotal jest absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyła następujące kursy:

– w ramach HEINE CENGADE  Learning and TESOL:

Communicative Teaching for the ESL/EFL Classroom
Practical Ideas for the Adult ESL/EFL Classroom
Teaching of English to Speakers of Other Languages;

– w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Nauka Bez Granic:
Memory Techniques in Theory and Practice;
– szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć przez internet na platformie COME UW;
– szkolenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej  UW;
– platforma e-learningowa Moodle w nauczaniu języków obcych    WebLang;
– Learning to speak, speaking to learn: how to help students’ speaking skills to be both accurate and fluent,      Pearson Longman Central Europe;
– Accredited Test Supervisor   ETS Europe

Pracowała  jako lektor,  a następnie wykładowca języka angielskiego  w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zarazem była wykładowcą w Katedrze Filologii Angielskiej Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Równolegle   w szkole International House w Kielcach prowadziła kursy  FCE, CAE, CPE dla dorosłych. Tłumacz przysięgły przy Sądzie Wojewódzkim w Kielcach od 1991 do 2009 r.
Od 2009 roku  jest wykładowcą w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW.
W UKKNJA prowadzi następujące zajęcia :
– PNJA – komunikacja ustna;
– PNJA –  dla studentów drugiej specjalności językowej;
– lektoraty stacjonarne;
– e-lektoraty na platformie internetowej COME UW.
Jest   koordynatorem ds. lektoratów Centrum Kształcenia Nauczycieli  Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.