mgr Ewa Kotkowska-Chmurzyńska

Dyżury: 
Nowy Świat  4, piątek sala 225, godz.15-15.45 (pożądane  wcześniejsze uzgodnienie)
Prowadzone zajęcia:  
Przygotowanie do  nauczania  drugiego przedmiotu –historia i społeczeństwo. Dydaktyka przedmiotowa
Zainteresowania dydaktyczne i naukowe: dydaktyka przedmiotowa w teorii i praktyce nauczycielskiej
Upowszechnianie wiedzy historycznej, historia regionalna ze szczególnym uwzględnieniem historii Warszawy i Mazowsza, propagowanie historii „małych ojczyzn”.