mgr Hanna Gozdawa Gołębiowska

e-mail: h.i.gozdawa@uw.edu.pl

Dyżury

– starszy wykładowca w CKKNJOiEE, anglistka, metodyk języka angielskiego
– zainteresowania naukowo-dydaktyczne: nauczanie języka angielskiego jako obcego, nowe tendencje w metodyce,   język a kultura, kompetencja interkulturowa, historia i kultura Wlk. Brytanii, zintegrowane kształcenie   przedmiotowo-językowe
– współautorka raportu CODN i British Council na temat kształcenia dwujęzycznego w szkołach polskich (2007)
– łączy kompetencje merytoryczne z wiedzą pedagogiczną, wytypowana przez studentów macierzystego kolegium do   tytułu Nauczyciela Akademickiego Roku
– opiekun praktyk pedagogicznych  studentów Kolegium Języka Angielskiego,
– od kilku lat intensywnie zaangażowana w działalność Uniwersytetu Otwartego

Ukończone kursy i szkolenia:
1986-1987: Studium Podyplomowe Metodyki Nauczania Języków Obcych  (przy UW)
1991: In -Service Diploma Course for Polish Teachers of English ( Dania )
1991-1992: Komputerowe Wspomaganie Nauczania Języka Angielskiego (przy CODN)
1996: Wakacyjny Kurs Metodyki Nauczania Języka  Angielskiego -Thames Valley University (Londyn)
1996-1998 :  dwuletnie Studia Podyplomowe  w zakresie Historii i Kultury Wielkiej Brytanii organizowanych przez Ośrodek Studiów Brytyjskich UW, Uniwersytet  w Oxfordzie i Uniwersytet w Glasgow
2008 : Linguistic Immersion Course In English for Bilingual Teachers –kurs wyjazdowy w Norwich Institute for Language Education
2010:  Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć przez internet –COME
2011:  Pobyt na Uniwersytecie w Turynie w ramach programu ERASMUS
2012: Szkolenie z zakresu dydaktyki szkoły wyższej – UKKNJA

Nagrody i odznaczenia
2007 : Brązowy Krzyż Zasługi

Rodzaj prowadzonych zajęć dydaktycznych
– Historia i kultura Wlk. Brytanii
– PNJA –czytanie na poziomie akademickim
– Lektorat języka angielskiego-poziom B2

 

 

Udostępnione materiały

Writing-homework1-paragraph

Reading B – text 2 – page1of 2

Reading B – text 2 – page2 of 2

Writing-HOME 2