mgr Hanna Kijowska

e-mail: hkijowska@uw.edu.pl

Dyżury

Studia
Universite Paris Sorbonne  kierunek Języki Obce
Uniwersytet Warszawski – Filologia Angielska

1974 -1994 
praca
– nauczyciel języka angielskiego XXIII  LO im. M. Skłodowskiej Curie
XXXVII LO im J. Dąbrowskiego
– prowadzi Szkołę Ćwiczeń dla studentów Filologii Angielskiej UW
– Nauczyciel Doradca nauczycieli języka angielskiego przy Kuratorium Oświaty w Warszawie

doskonalenie
– Studia Podyplomowe CODN

 

Od 1993
wykladowca 

Uniwersytet Warszawski w NKJA -UW
Późniejsze Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
– prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego oraz Praktycznego Angielskiego studia stacjonarne i zaoczne
– członek zespołu do spraw praktyk nauczycielskich;
– wieloletni opiekun praktyk na wszystkich typach studiów
– prowadzi warsztaty dla nauczyli współpracujących z Kolegium oraz w ramach programu INSETT m.in. przygotowanie   mentorów
– prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych UKKNJA z zakresu metodyki nauczania języka

Szczególne zainteresowania to: 
– autonomia ucznia
– nauczyciel jako refleksyjny praktyk
– doskonalenie nauczycieli
– mentoring w zawodzie nauczyciela

stypendia   
Laerehojskole w Kopenhadze
TESOL Summer School w Bratysławie
Pilgrims Teacher Training – Trainer Development w Canterbury
PRINCE – Thames Valley University London

Działalonść poza UKKNJA
1998-2007
Lider programu Insett dla region Warszawa
Uniwersytet Łódzki: Postgraduate Diploma in English Language Teaching Moduł: Learnern Autonomy
Od 2015    
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
Przedmiot: Tools of Reflective Teaching. Introduction to Teaching Portfolio
2010-2017   
Ekspert FERSE
Warszataty dla nauczycieli z ramienia Kuratorium Oświaty oraz Instytutu Badań Edukacyjnych

ważniejsze wizyty studyjne i konferencje:  
w Amsterdamie, Helsinkach, Kopenhadze, na Malcie, Teneryfie, Stambule, Lizbonie
członek grupy  Nordic Workshops on Developing Autonomous Learning
członek IATEFL.PL Learner Autonomy SIG

Program Insett działający pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, British Council i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli był skierowany do nauczycieli języka angielskiego. Oferował kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli innych przedmiotów chcących uzyskać uprawnienia do nauczania języka angielskiego jak również kursy wyjazdowe i stacjonarne oraz warsztaty doskonalące dla czynnych nauczycieli języka. Przez wiele lat program był umocowany w NKJA.