mgr Janina Zielińska

e-mail: j.zielinska@uw.edu.pl

Dyżur w semestrze letni w roku akademickim 2017/2018:

Środa 13.45 – 14.30 Al. Niepodległości 22, I piętro, pokój 108a

Informacje o wykładowcy:

Starszy wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalizacja: 

Dydaktyka języków obcych

Kształcenie nauczycieli języków obcych

Podejścia pluralistyczne

Europejska polityka językowa

Zajęcia:

Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa dla studentów UKKNJA (I rok), UKKNJF i UKKNJN (II rok)

Funkcje w CKNJOiEE:

Koordynator ds. mobilności studentów i pracowników UKKNJF

Przewodnicząca Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą w CKNJOiEE

Członek honorowy Rady Naukowej CKNJOiEE

Koordynator  organizacji  obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w CKNJOiEE

Funkcje w organizacjach międzynarodowych:

Członek Rady Administracyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia EDiLiC (Edukacja i Różnorodność Językowa i Kulturowa)

Członek międzynarodowego jury konkursu europejskiego eTwinning

Ekspert w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy w Grazu

 Odznaczenia:

  Francuskie

Officier de l’Ordre National du Mérite (2014) Oficer Narodowego Orderu Zasługi

Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres (2001) Oficer Orderu Sztuki i Literatury

Officier des Palmes Académiques (2004) Oficer Palm Akademickich (2004), Kawaler – 1995

Polskie

 Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004)

Złoty Krzyż Zasługi  (2001)