mgr Joanna Piotrowska

adres e-mail: asia_piotrowska@op.pl

Dyżury

Zajęcia oparte są na rozwijaniu umiejętności opracowania pisemnych prac akademickich: od  budowy zdania do budowy paragrafu i eseju. Głównym celem zajęć jest praca nad stylistyką, spójnością prac pisemnych, zakresem stosowanej leksyki, składnią, interpunkcją, poprawnością gramatyczną oraz kreatywnością. Ważnym elementem zajęć jest również ewaluacja własnych błędów oraz redakcja tekstu (od planu pracy po jej finalną formę). Zajęcia przybierają formę interaktywną, w trakcie której studenci nawzajem analizują swoje teksty oraz sami tworzą teksty do korekty dla innych studentów. Studenci gromadzą wszystkie swoje prace oraz materiały z zajęć w portfolio.