mgr Michał Fedorowicz

e-mail: michal_fedorowicz@wp.pl

Dyżury

prowadzenie zajęć dla drugiej specjalizacji ,,Nauczanie języka angielskiego” rozwój umiejętności w języku angielskim na poziomie B2.

doktorant w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzenie przedmiotu ,,Wybrane problemy gramatyki języka angielskiego”, nauczanie języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym.

przedmiot badań: językoznawstwo kognitywne.