mgr Monika Galbarczyk

e-mail: m.galbarczyk@uw.edu.pl

Dyżury

przedmioty:
I rok: Dydaktyka przedmiotowa – nowe technologie w nauczaniu
III rok: Dydaktyka przedmiotowa II etapu edukacyjnego

macierzysta jednostka UW: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji come.uw.edu.pl
nauczyciel akademicki UW od 1994 (CKNJOiEE-UKKNJA; SzJO); metodyk nauczania języka angielskiego

zainteresowania zawodowe: skuteczna komunikacja w języku obcym, samo-świadomość językowa ucznia i monitorowanie własnego rozwoju językowego; różnice międzyjęzykowe jako źródło rozwoju językowego i świadomego używania języka obcego; nauczanie języków obcych przez Internet; projektowanie e-learningowych kursów językowych, testowanie i ewaluacja; adaptacja materiałów dla potrzeb nauczania języka angielskiego on-line na różnych poziomach zaawansowania językowego; nauczanie w trybie blended learning; nowoczesne technologie w e-learningu.