PLANY ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UKKNJA

1. Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego

1 semestr w roku akademickim 2017/2018
2 semestr w roku akademickim 2017/2018
3 semestr w roku akademickim 2017/2018

2.Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka angielskiego
1 semestr w roku akademickim 2017/2018
2 semestr w roku akademickim 2017/2018