PLANY ZAJĘĆ UKKNJA

SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 :

stacjonarne: Rok I, Rok II, Rok III
niestacjonarne zaoczne:  Rok II, Rok III

Przygotowanie do nauczania języka francuskiego (Uwaga! Zajęcia odbywają się w Alejach Niepodległości 22)
Przygotowanie do nauczania języka niemieckiego (Uwaga! Zajęcia odbywają się w Alejach Niepodległości 22)
Przygotowanie do nauczania przedmiotu „Historia i społeczeństwo” (Uwaga! Zajęcia odbywają się na ulicy Nowy Świat 4,III p.)