PRAKTYKI i UMOWY UKKNJA

UWAGA STUDENCI ODBYWAJĄCY PRAKTYKI

Uprzejmie informujemy, że Sekcja Finansowo-Kadrowa obsługuje studentów, którzy dostarczają dokumenty finansowe dotyczące praktyk w następujących godzinach:
poniedziałek – czwartek: 11-45 – 14.00
piątek: 11.45 – 15.45.

Umowy na praktyki obowiązujące od 01.01.2017

DRUK UMOWY
DRUK RACHUNKU

MIESIĘCZNA EWIDENCJA CZASU PRACY

Wzory wypełnionych dokumentów

WZÓR WYPEŁNIONEJ UMOWY
WZÓR WYPEŁNIONEGO RACHUNKU
WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI ZUS-ZUA
WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI ZUS-ZZA
WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI ZUS-ZWUA

PO WYBRANIU WŁAŚCIWEJ OPCJI W UMOWIE W PAR.6 PKT.2 NALEŻY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNI ZESTAW DEKLARACJI ZUS:

1. Deklaracje ZUS dla osób, których wynagrodzenie brutto JEST RÓWNE LUB WYŻSZE od najniższego i NIE WNIOSKUJĄ o dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

DRUK ZUS ZZA (druk na jednej kartce dwustronnie)

DRUK ZUS ZWUA

2.Deklaracje ZUS dla osób, których wynagrodzenie brutto JEST RÓWNE LUB WYŻSZE od najniższego i WNIOSKUJĄ o dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

DRUK ZUS ZUA (druk na jednej kartce dwustronnie)

DRUK ZUS ZWUA

3. Deklaracje ZUS dla osób, których wynagrodzenie brutto JEST NIŻSZE OD NAJNIŻSZEGO i wnioskują lub nie wnioskują o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:

DRUK ZUS ZUA (druk na jednej kartce dwustronnie)

DRUK ZUS ZWUA

UWAGA! Druk ZUS ZZA należy wydrukować dwustronnie – na jednej kartce. Druki ZUS nie muszą być drukowane w kolorze. Wszystkie druki prosimy wypełniać czytelnie, pismem DRUKOWANYM.