OPŁATY STUDIA PODYPLOMOWE UKKNJA

Opłaty za Studia podyplomowe dokonywane są jedynie poprzez indywidualne konto podane w USOSweb. Prosimy wszystkich słuchaczy, którzy są zobowiązani dokonać płatności o dokładne zapoznanie się z przewodnikiem o płatnościach. Jednocześnie informujemy, że za nieterminowe uiszczenie opłat za studia pobierane będą odsetki ustawowe (13 % w skali roku). Adres strony logowania: usosweb.uw.edu.pl

Jak uzyskać fakturę ? [zobacz]