DZIAŁALNOŚĆ KOŁA UKKNJF

Koło Naukowe Studentów UKKNJF Langues et Cultures „LEC” w Komitecie Organizacyjnym VII Międzynarodowego Kongresu EDiLiC
(5-7 lipca 2017 r.)

Koło Naukowe Studentów UKKNJF Langues et Cultures LEC wzięło udział w przygotowaniach i organizacji VII Międzynarodowego Kongresu EDiLiC pt.: Otwarcie na języki i podejścia pluralistyczne a kompetencje ucznia.

Głównym organizatorem Kongresu było Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przy współudziale Stowarzyszenia EDiLiC (Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle – Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Różnojęzycznej i Wielokulturowej),  PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce oraz Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Honorowy patronat nad Kongresem objął JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Marcin Pałys.
Kongres zgromadził 120 uczestników niemal ze wszystkich kontynentów, z takich krajów jak Algieria, Anglia, Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Kanada, Liban, Niemcy, Norwegia, Palestyna, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Tunezja, Węgry i Włochy.
Kongres był dla nas okazją, by spotkać nauczycieli z pasją, którzy chętnie podzielili się swym doświadczeniem i wspólnie podjęli refleksję nad skuteczną komunikacją i wzmacnianiem relacji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, i tym samym rzeczywistości szkolnej. Szczególnie inspirująca okazała się koncepcja klasy językowej jako autentycznego środowiska społecznego, w którym uczniowie stają się mediatorami własnego języka i kultury.
Z myślą o uczestnikach Kongresu przybywających z różnych stron świata, członkowie Koła Naukowego w trakcie roku akademickiego 2016/2017 przygotowali podręczny „słowniczek”, a zarazem przewodnik po Warszawie i Polsce.

Szczególny udział w Kongresie miały dwie studentki UKKNJF Kamila Siepsiak i Agata Pawelec, które opracowały i zaprezentowały plakat naukowy pt. : La culture s’aMuse en classe, będący efektem ich zainteresowań w dziedzinie nauczania języka obcego poprzez teksty kultury. Warto podkreślić, że były jedynymi studentkami, które zgłosiły swój udział w Kongresie i wystąpiły w Espace Jeunes Chercheurs!

Działalność Koła Naukowego Studentów Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego Langues et Cultures

2015 rok

ORGANIZACJA WARSZTATÓW METODYCZNYCH

1.Język obcy w przedszkoluWskazówki metodyczne do pracy z dziećmi

Data: 28 maja 2015 r.

Prowadzenie: dr Marta Kotarba-Kańczugowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Miejsce: Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego,
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

  1. Storytelling with children

Data: 16 grudnia 2015 r.

Prowadzenie: dr Marta Kotarba-Kańczugowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Witold Prymakowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Miejsce:Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego,
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Ogólnopolska Konferencja z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego Humanistyka
a praktyczny profil kształcenia uniwersyteckiego w nauczaniu języka, literatury
i kultury w warunkach obcokulturowych
– 
opracowanie i prezentacja plakatu naukowego pt.:  Rola koła naukowego w kształceniu akademickim

Data:20-21 października 2015 r.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, Warszawa