SAMORZĄD STUDENCKI UKKNJF

Samorząd studentów UKKNJF 2015-2016

Organizację tworzą wszyscy studenci naszego wydziału. Patronujemy wielu inicjatywom i imprezom studenckim. Współpracujemy z organizacjami akademickimi oraz przyznajemy fundusze na ich działalność. Na czele Samorządu stoi Zarząd w składzie:

• Julia Wasilewska – przewodnicząca (I rok)

ji.wasilewska@student.uw.edu.pl

• Marta Wawrzyniak – wiceprzewodnicząca (II rok)

marta.wawrzyniak@student.uw.edu.pl

• Tatiana Sosnowska (I rok)

t.sosnowska@o2.pl

Komisja stypendialna UKKNJF 2014-2015

• Agata Pawelec – przewodnicząca (II rok)

agata.pawelec@student.uw.edu.pl

• Kamila Siepsiak – wiceprzewodnicząca (II rok)

kamila.siepsiak@student.uw.edu.pl

• Bernadetta Turzańska (II rok)

b.turzanska@student.uw.edu.pl

Zapraszamy na fanpage na Facebook’u: www.facebook.com/zssukknjfuw

Adres e-mail Samorządu studentów UKKNJF: zssukknjfuw@gmail.com

Kontakt z przewodniczącą Samorządu: ji.wasilewska@student.uw.edu.pl

Strona internetowa Samorządu Studentów UW

Co to jest Samorząd studencki i jakie ma uprawnienia?

Samorząd studencki – działa w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni.