PLAN ZAJĘĆ UKKNJF

Plan zajęć w semestrze letnim 2017/2018

Plany zajęć specjalności dodatkowych w semestrze letnim 2017/2018:

Przygotowanie do nauczania języka angielskiego (Uwaga! na ulicy Nowy Świat 4,III p.)

Przygotowanie do nauczania języka niemieckiego (Uwaga! Zajęcia odbywają się w Alejach Niepodległości 22)

Przygotowanie do nauczania przedmiotu „Historia i społeczeństwo” (Uwaga! Zajęcia odbywają się na ulicy Nowy Świat 4,III p.)