NOWY PROGRAM EDUKACYJNY NA LATA 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program LLP: „Uczenie się przez całe życie” zostaje zastąpiony programem Erasmus+.

Informacje o programie znajdują się na stronie www.erasmusplus.org.pl

Informacje na temat akcji 1: Mobilność edukacyjna

Informacje na temat mobilności edukacyjnej organizowanej w ramach nowego programu w UW znajdują się na stronie www.bwz.uw.edu.pl

UKKNJF ma podpisane umowy z następującymi uczelniami zagranicznymi ramach Akcji 1 programu Erasmus+ (lata 2014-2020):

Belgia, Liège, Haute Ecole Libre Mosane (HELMo)

Belgia, Mons, Haute Ecole Provinciale de Hainaut–Condorcet

Belgia, Gandawa, Artevelde University College Ghent

Francja, Université Paris- Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Francja, Université d’Orléans, ESPE

Hiszpania, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha

Szwajcaria, Fribourg, University of Fribourg

UKKNJF współpracuje z Uniwersytetem w Liège w ramach bezpośredniej współpracy bilateralnej dotyczącej prowadzenia wspólnych projektów edukacyjnych i wymiany studentów w celu odbywania krótkoterminowych praktyk pedagogicznych.

Informacje na temat programów mobilności studentów znajdują się w na stronie internetowe UKKNJF Studia/Program Erasmus+

Informacje na temat programu MOST 

Koordynator ds. mobilności UKKNJF

j.zielinska@uw.edu.pl