KOŁO NAUKOWE UKKNJF

Studenckie Koło Naukowe Langues et Cultures – LEC*

Zarząd Koła:
prezes: Kamila Siepsiak               kamila.siepsiak@student.uw.edu.pl
wiceprezes: Paulina Kulik             paulina.kulik@student.uw.edu.pl
sekretarz: Bernadetta Turzańska  b.turzanska@student.uw.edu.pl
skarbnik: Agata Pawelec               agata.pawelec@student.uw.edu.pl

Opiekun Koła: dr Marlena Deckert m.deckert@uw.edu.pl

Cele Koła:

  1. a) Wspieranie członków Koła w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań w dziedzinie akwizycji
    i dydaktyki języków i kultur.
  2. b) Umożliwianie członkom Koła prezentacji wyników własnych badań i refleksji w szerszym gronie i skonfrontowania ich z przemyśleniami pozostałych członków Koła.
  3. c) Wspieranie dydaktycznej i naukowej działalności członków Koła.
  4. d) Rozpowszechnianie osiągnięć Studentów Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego w zakresie dydaktyki języków i kultur.
  5. e) Integracja osób o zainteresowaniach związanych z profilem Koła.
  6. f) Popularyzacja problematyki i wiedzy dydaktycznej.

* zarejestrowane jako uczelniana organizacja studencka : 9.03.2015