WŁADZE UKKNJF

Kierownik UKKNJF – dr Małgorzata Piotrowska – Skrzypek m.skrzypek@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018: wtorek godz. 14.00-15.00

gabinet 8 (wejście przez Sekretariat UKKNJF), Al. Niepodległości 22, Budynek Dydaktyczny Ksawerów, parter

Zastępca Kierownika UKKNJF – dr Marlena Deckert m.deckert@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018: pn 9.00-10.00
gabinet 8 (wejście przez Sekretariat UKKNJF),
Al. Niepodległości 22, Budynek Dydaktyczny Ksawerów, parter

Opiekunowie poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2017/2018:

Opiekun I roku – mgr Barbara Kukuryka bkukuryka@uw.edu.pl

Opiekun II roku – mgr Judyta Rudawska j.rudawska@uw.edu.pl

Opiekun III roku – dr Eric Vauthier e.vauthier@uw.edu.pl

Kierownik praktyk pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych: mgr Małgorzata Chojnacka chojnacka.m@uw.edu.pl

Koordynator ds. mobilności: mgr Janina Zielińska j.zielinska@uw.edu.pl