dr Ewa Kalinowska

e-mail: e.kalinowska@uw.edu.pl

dyżury w semestrze zimowym 2016/2017: środa g. 15.15 – 16.15, s. 101.

dyżury w semestrze letnim 2016/2017: czwartek g. 13.30 – 14.30, s. 101.

Romanistyka na Uniwersytecie Warszawskim (1980 – praca magisterska poświęcona średniowiecznej literaturze francuskiej); doktorat na Uniwersytecie Łódzkim (2009 – praca poświęcona dydaktyce literatury, ). Zdobycie stopnia w nie całkiem młodym wieku nauczyło ją zdrowego dystansu do kwestii formalnych i administracyjnych.

Od 1996 r. jest starszym wykładowcą UW, w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego: zajęcia z literatury, kultury i historii Francji i frankofonii oraz praktycznej nauki języka francuskiego, seminarium dyplomowe.

W latach 2007–2013 była Kierownikiem UKKNJF, sprawowała też wiele innych funkcji administracyjnych na UW, po czym zwolniła miejsce dla następców.

Bierze udział w kongresach, konferencjach i sesjach naukowych w Polsce (m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław) i za granicą (m.in. Paryż, Liège, Budapeszt, Québec, Durban).

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji (artykuły, podręczniki, tłumaczenia) poświęconych literaturze francuskojęzycznej i francuskiej oraz dydaktyce języka francuskiego jako obcego.

Od kilku lat uczyniła zdecydowany zwrot ku francuskojęzycznym literaturom Afryki subsaharyjskiej oraz wysp Oceanu Indyjskiego. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą afrykańskiej francuskojęzycznej literaturze zaangażowanej.

Czas poświęca swoim prawdziwym pasjom – literaturze (bez ograniczeń geograficznych, kulturowych, czy też rodzajowych); Afryce subsaharyjskiej (literacko i podczas podróży); zwiedzaniu Paryża (w realu, książkowo i wirtualnie). Od kilku lat zgłębia wiedzę o winie i winorośli, nie tylko studiując i degustując, lecz również dzięki własnoręcznej pracy w jednej z małopolskich winnic.